Interior Sweep พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   

ลองดูเทคนิคอื่นๆกันบ้าง Interior Sweep คือ การพลิกหมากภายในของคู่ต่อสู้เพื่อสร้างหมากเสถียร  ดังตัวอย่างเกมด้านบน หมากดำได้มุม H1 และ H8 แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเข้ามุมอีกต่อไป แต่การเอาชนะด้วยจำนวนหมากเยอะๆ นั้นกลับสำคัญกว่า จากตัวอย่างเกม หมากขาวเดินที่ B2 หมากดำจึงเดินที่A2 เพื่อเอาแถว 2 ทั้งแถวให้เป็นดำสร้างหมากเสถียรให้เยอะเข้าไว้ เช่นเดียวกันหมากขาวเดินที่ B7 หมากดำไม่เข้ามุมแต่เดินA7 ซึ่งวิธีการเดินแบบนี้เราเรียกว่า Interior Sweep

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >