Safe Open Diagonal Double Counter - เทคนิคการเล่นโอเทลโล่ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   

Safe Open Diagonal Double Counter* เช่นเดียวกับSafe Open Diagonal แต่จะเป็นการเอาชนะจังหวะที่ 3 นั่นเอง จังหวะแรกขาวเดิน G7 จังหวะที่ 2 หมากดำยังมีตัวกินอยู่โดยเดินที่ F7 หมากขาวกันแนวทแยงได้อีกโดยเดินที่ F8 จังหวะที่ 3 หมากดำเดินที่ B3เพื่อพลิกC3 เป็นดำ แต่หมากขาวยังกันได้อีกโดยเดินที่B2 หลังจากนี้หมากขาวเหลือที่เดินแค่ 2 ที่ คือ G2 และ G8 ซึ่งแพ้ทั้งหมด

*ภาษาอังกฤษDouble Counter  นั้น ผู้อ่านอาจจะสับสนกับคำว่า Double ควรจะแปลว่า 2 แต่ทำไมผู้เขียนจึงเขียนว่าเป็นการเอาชนะในจังหวะที่ 3 นั่นก็เพราะภาษาอังกฤษที่เขียนนั้นนับเฉพาะจังหวะที่หมากขาวกันแนวทแยงเท่านั้น ไม่นับจังหวะแรกที่หมากขาวเดินที่ G7

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >