Stoner Trap 02 - เทคนิคการเล่นโอเทลโล่
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   

อีกตัวอย่างหนึ่งของกับดักสโตนเนอร์ซึ่งแตกต่างจากตัวอย่างแรกที่รูปแบบของขอบด้านล่าง ซึ่งคราวนี้ประกอบด้วยดำ 3 ตัว ขาว 1 ตัว ขอบของคู่ต่อสู้แบบนี้เราก็สามารถทำสโตนเนอร์ได้เช่นกัน