Stoner Trap 01 - เทคนิคการเล่นโอเทลโล่ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   

Stoner Trap กับดักสโตนเนอร์ ที่ถูกคิดขึ้นโดย John Stoner นักเล่นชาวอเมริกัน คือ กับดักในการเดินที่X Square เพื่อโจมตีขอบของคู่ต่อสู้ที่ประกอบด้วยC Square เพื่อบังคับเอามุมที่ติดกับC Squareนั้นๆ กับดักนี้เป็นกับดักที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และค่อนข้างสำคัญในการเล่น

ตัวอย่างเกม หมากดำที่ขอบล่างเป็นขอบ 4ตัว ซึ่งมี C Square อยู่ หมากขาวจึงต้องการวางกับดักสโตนเนอร์ โดยการเดินที่ B7!!! ในตอนนี้แนวทแยงหลัก A8-H1 ยังเป็นขาวหมดอยู่ หมากดำจึงต้องหาตัวเพื่อเข้ามุม โดยเดินที่E2 แต่สายไปเสียแล้ว หมากขาวโจมตีที่ C8 กับดักสโตนเนอร์สำเร็จ!!! เพราะหากหมากดำต้องการป้องกันการเสียมุมH8 โดยเดินที่ B8ก็จะพลิกหมาก B7 กลายเป็นดำทำให้เสียทั้งสองมุม หมากดำจึงจำเป็นต้องยอมเสียมุม H8 ไป

จากตัวอย่างกับดักสโตนเนอร์นี้ เราจะพบว่า กับดักสโตนเนอร์ นั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง นั่นคือ

  • แนวทแยงของผู้ที่วางกับดักในจังหวะแรกต้องเป็นสีของหมากนั้นทั้งหมด (F3 E4 D5 C6 B7 ขาวทั้งหมด)
  • ขอบที่จะถูกทำสโตนเนอร์คู่ต่อสู้ต้องประกอบด้วย C Square (เกมนี้ขอบล่างD8 E8 F8 และC Square G8)
  • คอลัมน์หรือแถวที่อยู่บนตำแหน่งX Square ที่ฝ่ายที่วางกับดักได้เดินนั้นต้องมีหมากของฝ่ายตรงข้ามอยู่ อย่างน้อย 1 ตัว(เกมนี้ คือ B5 และ B6) หรืออื่นๆ แล้วแต่รูปแบบของขอบคู่ต่อสู้ แต่จุดประสงค์ของหมากในตำแหน่งนี้นั้นเพื่อให้เราสามารถบังคับเอามุมจากคู่ต่อสู้ได้
  • ฝ่ายที่วางกับดักต้องมีหมากที่สามารถเดินให้กับดักนี้สำเร็จได้ (หมากขาวที่ F5 ทำให้หมากขาวสามารถเดินที่ C8 ได้สำเร็จ)

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >