Double Weak Edge Wedge 01 - เทคนิคการเล่นโอเทลโล่ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   

Double Weak Edge Wedge คือ การแทรกขอบไม่ดีที่อยู่ติดกัน เช่น ขอบบนกับขอบขวา หรือ ขอบขวากับขอบล่างเป็นต้น ดังตัวอย่างเกมด้านบน หมากขาวเดินที่C8 บังคับให้หมากดำเข้ามุมA8 เพื่อหมากขาวจะได้แทรกที่A6 และเข้ามุม A1 ไป

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >