หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
สิทธิชัย พบ ปิยะณัฐ - ชิงแชมป์ประเทศไทย 2555 พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   

black-othello-disc :สิทธิชัย
white-othello-disc :ปิยะณัฐ
ผลคะแนน : ขาวชนะ 21 - 43
การแข่งขัน :STOC 2012
รอบ :คู่ชิง เกมที่ 1
ลำดับหมาก :
D3C5F6F5E6E3C3F3C4B4B5C2A3B3D2E2D1A6A5D6
C6A4A7B2F1B6C7D7F7F4C8D8E8G6E7E1G3G4h4C1
h6G1A1A2B1A8h1G8G7F2G5h8F8h5h3B8B7h7G2h2
เกมแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555
ระหว่างสิทธิชั่ย (บอย) พบ ปิยะณัฐ อันดับ 2 ของโลก ปี 2554

จุดที่น่าสนใจของเกมนี้ คือ

1. ในช่วงตาเดินที่ A6 A5 D6 C6 A4 A7 B2 ตำแหน่งหมากขาวเดินที่ D6 ราวกับวางแผนมาก่อนว่าเกมนี้จะต้องเล่นแบบแจกมุม การเดิน D6 จึงเป็นการสร้างหมากขาวที่ D4 ไว้ เพื่อเดิน B2 ในไม่กี่ตาข้างหน้า

2. ตาเดินที่ 35. E7 ของสิทธิชัยค่อนข้างเสียเปรียบมากๆ เพราะขาวสามารถเดิน quiet move ที่ E1 ได้ หลังจากที่เดินตานี้ทำให้หมากดำยากที่จะเอาชนะ

3. ท้ายเกมก็น่าสนใจเช่นกัน ตาเดินที่หมากขาวเลือกเดินที่ B8 หากเดินตำแหน่งอื่น หมากขาวจะชนะด้วยจำนวนหมากที่น้อยกว่านี้ เดิน B8 เพื่อบังคับดำเดิน B7 หมากขาวจึงได้ทั้งแนว


เกมนี้แสดงฝีมือได้ยอดเยี่ยมครับ สำหรับ ปิยะณัฐ อัญชุลี (นัท) 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved