หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
การโปรโมตเว็บไซต์ไทยโอเทลโล่ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Thai Othello   

          หากท่านเป็นผู้หนึ่งชอบการเล่นโอเทลโล่และชื่นชอบเนื้อหาในเว็บไซต์แห่งนี้ และมีความต้องการสนับสนุนเว็บไซต์ไทยโอเทลโล่ ท่านสามารถทำได้โดยนำโลโก้ของเว็บไซต์ไทยโอเทลโล่ไปติดไว้ที่เว็บไซต์, บล็อก, หรือ สเปซ ของท่าน และทำลิงค์กลับมายังเว็บไซต์ของเรา โดยทางเว็บไซต์ของเรามีโลโก้ 6 รูปแบบให้ท่านเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม (สามารถดัดแปลงขนาดและสีได้) และเพื่อความสะดวก ท่านสามารถลอกโค้ดด้านล่างของรูป ไปวางที่เว็บไซต์, บล็อก, หรือ สเปซ ของท่านได้ทันที

โลโก้แบบเรียบ ขนาด 300x160 พิกเซล พื้นหลัง สีดั่งเดิม

Thailand Othello Association

<a href="http://www.thaiothello.com" target="_blank"><img src="http://www.thaiothello.com/images/stories/Promote/thaiothello-logo.png" border="0" alt="Thailand Othello Association" /></a>

โลโก้แบบนูน ขนาด 300x160 พิกเซล พื้นหลัง สีดั่งเดิม

Thailand Othello Association

<a href="http://www.thaiothello.com" target="_blank"><img src="http://www.thaiothello.com/images/stories/Promote/thaiothello-logo-bevel.png" border="0" alt="Thailand Othello Association" /></a>

โลโก้แบบนูน ขนาด 300x160 พิกเซล พื้นหลัง สีดั่งเดิม เพิ่มเงา

Thailand Othello Association

<a href="http://www.thaiothello.com" target="_blank"><img src="http://www.thaiothello.com/images/stories/Promote/thaiothello-logo-bevel-w-shadow.png" border="0" alt="Thailand Othello Association" /></a>

โลโก้แบบเรียบ ขนาด 300x160 พิกเซล ไม่มีพื้นหลัง

Thailand Othello Association

<a href="http://www.thaiothello.com" target="_blank"><img src="http://www.thaiothello.com/images/stories/Promote/thaiothello-logo-no-bg.png" border="0" alt="Thailand Othello Association" /></a>

โลโก้แบบนูน ขนาด 300x160 พิกเซล ไม่มีพื้นหลัง

Thailand Othello Association

<a href="http://www.thaiothello.com" target="_blank"><img src="http://www.thaiothello.com/images/stories/Promote/thaiothello-logo-bevel-no-bg.png" border="0" alt="Thailand Othello Association" /></a>

โลโก้แบบนูน ขนาด 300x160 พิกเซล ไม่มีพื้นหลัง เพิ่มเงา

Thailand Othello Association

<a href="http://www.thaiothello.com" target="_blank"><img src="http://www.thaiothello.com/images/stories/Promote/thaiothello-logo-bevel-w-shadow-no-bg.png" border="0" alt="Thailand Othello Association" /></a>
 
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved