หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
Corner Swindle 01 - เทคนิคการเล่นโอเทลโล่ พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   

Swindle โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับช่องว่าง 2 ช่องที่ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินที่ช่องใดช่องหนึ่งแล้ว อีกฝ่ายจำเป็นต้องลงอีกช่องหนึ่งไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียเปรียบ Swindle จึงหมายถึง เทคนิคที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเดินได้ทั้งสองช่อง โดยที่ผู้เล่นอีกฝ่ายไม่สามารถเดินในช่องว่างทั้ง 2 ช่องนั้นได้ ผู้ที่ถูกSwindleจึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

Corner Swindle นั้นก็คือการSwindleบริเวณมุมนั่นเอง ดังตัวอย่างเกมด้านบน หมากขาวเดินที่B2 เพื่อหวังจะให้มุมที่A1 และแทรกที่B1 (ช่องว่าง 2 ช่องในที่นี้ คือ A1 และ B1) แต่ตาเดินที่ B2 ของหมากขาวกลับเป็นการตัดสินใจที่ผิด เพราะคอลัมน์ B นั้นเป็นหมากดำทั้งหมดและไม่มีหมากขาวอยู่เลย เมื่อหมากดำเข้ามุมที่A1 หมากขาวจะไม่มีตัวแทรกที่ B1 ทำให้หมากดำสามารถเดินได้ทั้ง 2 ช่อง คือ A1 และB1 ซึ่งเรียกว่าSwindle นั่นเอง

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved