หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
หอเกียรติยศ พิมพ์ อีเมล
Untitled Document
 


 
 

THAILAND CHAMPION

U n k n o w n

.

.
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Thailand Othello
Championship 2016

( ?? มีนาคม 2559 )

 
U n k n o w n
.
U n k n o w n
.
U n k n o w n
.
U n k n o w n
.
U n k n o w n
.
 
Thailand Othello
Open 2016

( ?? กรกฏาคม 2559 )
 
 
U n k n o w n
.
U n k n o w n
.
U n k n o w n
.
U n k n o w n
.
U n k n o w n
.

..

 


 
 

THAILAND CHAMPION

ปิยะณัฐ อัญชุลี

Piyanat Aunchulee

นัท
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Thailand Othello
Championship 2015

( 29 มีนาคม 2558 )

 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
วราวุฒิ อินทรนบ
เปา
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย .
 
Thailand Othello
Open 2015

( 26 กรกฏาคม 2558 )
 
 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
สิทธิศักดิ์ ตันติประสงค์ชัย
โจ
พัชราภรณ์ ต๋านะ
หนิง
พัชราภรณ์ ต๋านะ
หนิง

..

 


 
 

THAILAND CHAMPION

ปิยะณัฐ อัญชุลี

Piyanat Aunchulee

นัท
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Thailand Othello
Championship 2014

( 29 - 30 มีนาคม 2557 )

 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
วราวุฒิ อินทรนบ
เปา
ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
เต้ย
พริสร ศรีธาราพันธุ์
มิก
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย .
 
Thailand Othello
Open 2014

( 13 กรกฏาคม 2557 )
 
 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
วรเมธ เหมพิจิตร
ไอซ์
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย
สิทธิชัย เอี่ยมชีรางกูร
บอย
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย

..

 


 
 

THAILAND CHAMPION

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

Piamrat Kraikokit

วิค
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Thailand Othello
Championship 2013

( 30 - 31 มีนาคม 2556 )

 
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
Romy Hidayat
{ Foreigner }
วราวุฒิ อินทรนบ
เปา
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย
 
Thailand Othello
Open 2013

( 4 สิงหาคม 2556 )
 
 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
สิทธิศักดิ์ ตันติประสงค์ชัย
โจ
วรเมธ เหมพิจิตร
ไอซ์
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย

..

 


 
 

THAILAND CHAMPION

ปิยะณัฐ อัญชุลี

Piyanat Aunchulee

นัท
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Sosuco Thailand Othello
Championship 2012

( 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 )

 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
สิทธิชัย เอี่ยมชีรางกูร
บอย
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย
หลินสือ พนาจารย์
มิว
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2012

( 29 กรกฏาคม 2555 )
 
 
วชิรพันธ์ หุราพันธุ์
ต้อง
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซน
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย

..

 


 
 

THAILAND CHAMPION

วชิรพันธุ์ หุราพันธุ์

Wachiraphan Huraphan

ต้อง
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Sosuco Thailand Othello
Championship 2011

( 2 - 3 เมษายน 2554 )

 
วชิรพันธ์ หุราพันธุ์
ต้อง
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
Su Lin Kenneth Paw
{ Foreigner }
ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
นุ
Joanna Williams
{ Foreigner }
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2011

( 24 กรกฏาคม 2554 )
 
 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
Bo Chao Alex KOH
{ Foreigner }
Bo Xiang KOH
{ Foreigner }
ศักดา ฟักแฟง
ปาม
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย 


 
 

THAILAND CHAMPION

อานนท์ หงษ์ทอง

Anon Hongthong

นนท์
 
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
Sosuco Thailand Othello
Championship 2010

( 20-21 มีนาคม 2553 )

 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2010

( 31 กรกฏาคม -
1 สิงหาคม 2553 )
 
 
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
นุ
สิทธิชัย เอี่ยมชีรางกูร
บอย
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย

..

 


 
 

THAILAND CHAMPION

Makoto Suekuni

{ FOREIGNER }
 

 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง 
Sosuco Thailand Othello
Championship 2009

( 21-22 มีนาคม 2552 )
 
 
Makoto Suekuni
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
นุ
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
ชัชฌา รัตนเดชาธร
เรียว
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2009

( 25-26 กรกฏาคม 2552 )
 
 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
หลินสือ พนาจารย์
มิว
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
นุ
ณิชกมล โสกันเกตุ
ปุ้ย 


 
 

THAILAND CHAMPION

อานนท์ หงษ์ทอง

Anon Hongthong

นนท์
 
 
 
รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
Sosuco Thailand Othello
Championship 2008

( 29-30 มีนาคม 2551 )
 
 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ปิยะณัฐ อัญชุลี
นัท
ศิรินพ สุขพัฒนนิกูล
นพ
อมรรัตน์ พรมมาศ
มิ้นท์
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2008

( 26-27 กรกฏาคม 2551 )
 
 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
เต้ย
ดำรงชัย ศิริรักษ์
เก่ง
มนัญญา พุทธสมบัติ
ต้อง
นิดา พัฒรากุล
ปุ้ย

 

 

 
 
 

THAILAND CHAMPION

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

Piamrat Kraikokit

วิค
 
 
 
รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
Sosuco Thailand Othello
Championship 2007

( 17-18 มีนาคม 2550 )
 
 
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
Kwansoo Kim
Nori
ศิวสันต์ หนูประเสริฐ
นุ
อิสรีย์ เจียมอนุกูลกิจ
ผึ้ง
 
Sosuco Thailand Othello
Open 2007

( 21-22 กรกฏาคม 2550 )
 
 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
Kwansoo Kin
Nori
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์
ท้อป
อมรรัตน์ พรมมาศ
มิ้นท์


 


 
 

THAILAND CHAMPION

ศุภสันต์ บำรุงสุข

Suppasan Bamrungsuk

หนุ่ม
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
การแข่งขันหมากกระดาน
Thailand Othello
Tournament
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2549

( 25-26 มีนาคม 2549 )
 
 
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
ดิศพงษ์ เกียรติณรงค์รบ
ชาย
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
วรรณสร แสงสง่า
แซด
สิริกร คุ้มแว่น
คิม

การแข่งขันหมากกระดาน
โอเทลโล่
คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
ประจำปี 2549

( 27 สิงหาคม 2549 )
 
 
N/A
 
 
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ศุภสันต์ บำรุงสุข
หนุ่ม
ศิรวีร์ เทียนสิงห์ชัย
วัต
 
 
การแข่งขันหมากกระดาน
Thailand Othello
Tournament
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2549

( 2-3 กันยายน 2549 )
 
 
ศุภสันต์ บำรุงสุข
หนุ่ม
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
อิสรีย์ เจียมอนุกูลกิจ
ผึ้ง


 
 
 
THAILAND CHAMPION

เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ

Piamrat Kraikokit

วิค
 
 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
การแข่งขันหมากกระดาน
โอเทลโล่
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2548

( 27 มีนาคม 2548 )
 
 
N/A
 
 
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
ค้อนปอน
บ็อบ
วรรณสร แสงสง่า
แซด
 
 
การแข่งขันหมากกระดาน
โอเทลโล่
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2548

( 16 ตุลาคม 2548 )
 
 
พีระ มะหะสิทธิ์
คอป
อานนท์ หงษ์ทอง
นนท์
อนุรักษ์ ทองฤกษ์ฤทธิ์
เหวิน
ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
เต้ย
ศุภิการ์ มงคลศุภนิมิต
โบว์ 


 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
การแข่งขันโอเทลโล่ไทยบีจี
ประจำปัี 2547

( 17 ตุลาคม 2547 )
 
 
N/A
 
 
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
หลินสือ พนาจารย์
มิว
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
เต้ย
 
 
 


 

รายการการแข่งขัน
ผู้ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 3
แชมป์หญิง
 
การแข่งขันโอเทลโล่ไทยบีจี
ประจำปัี 2546

( ตุลาคม 2547 )
 
 
N/A
 
 
เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ
วิค
หลินสือ พนาจารย์
มิว
ธรรมธร ไกรก่อกิจ
เซ็น
ธีรภาพ ทัศนานุกูลกิจ
เต้ย
 

  หมายเหตุ

* หอเกียรติยศ เป็นการรวบรวมผู้เล่นที่ดีที่สุดในทุกการแข่งขันเฉพาะประเภทบุคคลเท่านั้น

* การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา ในช่วงเริ่มแรกทำการคัดเลือกโดยให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ครั้งแรกของปี (ช่วงต้นปี) พบกับ ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งที่ 2 ของปี(ช่วงท้ายปี) โดยจะนำมาแข่งกันในระบบ 2 ใน 3 เกม ผู้ชนะจะได้ครองตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยในปีนั้นๆ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกิจกรรมของชมรมเพิ่มมากขึ้น จึงให้ถือว่า ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งแรกของปี เป็นผู้ครองตำแหน่งแชมป์ประเทศไทย (เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550)

* การแข่งขันชิงแชมป์โอเทลโล่ประเภทหญิง เริ่มต้นตั้งแต่ "การแข่งขันหมากกระดานโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2
ประจำปี 2548" เป็นต้นมา โดยแรกเริ่มจะมอบตำแหน่งแชมป์หญิงให้กับผู้เล่นหญิงที่ทำคะแนนได้สูงสุดในการแข่งขันนั้นๆ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จึงให้ผู้เล่นหญิงที่มีคะแนนสูงสุด 2 คน มาชิงตำแหน่งกัน โดยแข่งกันในระบบ 2 ใน 3 เกม (หรืออาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

หมายถึง ผู้เล่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์โลกในปีดังกล่าวจากการแข่งขันครั้งนั้น
หมายถึง
ผู้เล่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์โลกในปีดังกล่าวแต่ได้ทำการสละสิทธิ์ไม่ไปแข่งขัน
หมายถึง ผู้เล่นที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแข่งขันโอเทลโล่ชิงแชมป์โลกแทนผู้เล่นที่สละสิทธิ์
 
ถัดไป >
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved