หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
เทคนิคการเล่นโอเทลโล่ พิมพ์ อีเมล

Using with Newbie Player  เทคนิคที่ใช้ได้กับนักเล่นมือใหม่

         Newbie Trap
         3 Gap Corner Attack

Wedge เทคนิคที่เกี่ยวกับการแทรก

         Weak Edge Wedge 01
         Weak Edge Wedge 02
         Unbalance Edge Wedge 01
         Unbalance Edge Wedge 02
         Double Weak Edge Wedge 01
         Double Weak Edge Wedge 02
         Double Weak Edge Wedge 03
         Double Weak Edge Wedge 04
         Triple Weak Edge Wedge
         Double Unbalance Edge Wedge
         Double Tempo Wedge 01
         Double Tempo Wedge 02
         Triple Tempo Wedge
         Double Corner Wedge

Inviting a Wedge เทคนิคที่เกี่ยวกับการยอมให้แทรก

         Inviting a Wedge
         Inviting a Wedge for Corner 01
         Inviting a Wedge for Corner 02
         Inviting a Wedge for Corner Exchange
         Inviting a Wedge for Parity 01
         Inviting a Wedge for Parity 02
         Suekuni Trap

Landau เทคนิคLandau

         Landau
         Semi Landau
         Failed Landau

Stoner Trap กับดักสโตนเนอร์

         Stoner Trap 01
         Stoner Trap 02
         Stoner Trap 03
         Stoner Trap 04
         Stoner Trap 05
         Stoner Trap 06
         Floating Stoner
         Failed Stoner Trap 01
         Failed Stoner Trap 02

Safe Open Diagonal เทคนิคการเดินแนวทแยงเพื่อเอาชนะ

         Safe Open Diagonal 01
         Safe Open Diagonal 02
         Safe Open Diagonal Recounter
         Safe Open Diagonal Double Counter
         Safe Close Diagonal
         Floating X Square 01
         Floating X Square 02
Corner Swindle เทคนิคการSwindleบริเวณมุม
         Corner Swindle 01
         Corner Swindle 02
         Corner Swindle 03
         Corner Swindle 04
         Corner Swindle 05
         Corner Swindle 06
         Discs Extraction for Corner Swindle

Edge Swindle เทคนิคการSwindleบริเวณขอบ

         Edge Swindle 01
         Edge Swindle 02
         Edge Swindle 03
         Edge Swindle 04
         Edge Swindle 05
         Boscov Swindle

Other Technics เทคนิคอื่นๆ

         Interior Sweep
         Parity Feeding
         Classic No Corner Win
         Zen Trap
 
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved