หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
วิธีการเล่นโอเทลโล่ พิมพ์ อีเมล

หมากกระดานโอเทลโล่

โอเทลโล่ เป็นหมากกระดานชนิดหนึ่งที่มีลักษณะดังนี้

1.  กระดาน กระดานโอเทลโล่มาตรฐานจะมีลักษณะเป็นตารางขนาด 8x8 (64 ช่อง) คล้ายกระดานหมากรุก หรือ หมากฮอส

2.  ตัวหมาก ตัวหมากโอเทลโล่จะมีทั้งหมด 64 ตัวตามจำนวนช่อง โดยมีลักษณะกลมแบน ด้านหนึ่งเป็นสีดำอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาว

 

วัตถุประสงค์ของเกม

การทำให้จำนวนหมากของสีที่ตนเล่นมีจำนวนมากกว่าฝ่ายตรงกันข้าม เมื่อจบเกม

 

การเริ่มต้นเกม

1.  ผู้เล่นทำการแบ่งจำนวนหมากฝ่ายละ 32 ตัว และทำการเลือกสีที่ต้องการเล่น

2.  นำหมากของแต่ละฝ่ายมาวางในตำแหน่งเริ่มต้น ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1  แสดงตำแหน่งเริ่มต้นเกม

3.  การเดินหมากในเกมโอเทลโล่ ผู้เล่นจะต้องทำการหนีบหมากของฝ่ายตรงข้ามเสมอ (ดูรูปที่ 2 และ 3 ประกอบ) โดยหมากที่ถูกหนีบจะถูกพลิกให้เป็นสีของฝ่ายที่หนีบ

รูปที่ 2  หมากดำต้องการเดินในตำแหน่งดังรูป

 

รูปที่ 3  หลังจากลงตำแหน่งดังกล่าว หมากขาวที่อยู่ระหว่างหมากดำจะถูกพลิกเป็นสีดำ

 

กฎ และกติกา

1.   ผู้เล่นผลัดกันเดิน โดยฝ่ายที่เล่นสีดำเดินก่อนเสมอ

2.  กรณีที่ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีตาเดิน (ไม่มีหมากให้หนีบได้) ผู้เล่นฝ่ายนั้นจำเป็นต้องผ่าน เพื่อให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งเดิน จนกว่าผู้เล่นฝ่ายที่ผ่านจะมีตาเดินจึงสามารถเดินต่อไปได้

3.  การเดินหมาก หมากที่ถูกหนีบจะถูกพลิกเปลี่ยนสีทุกแนว และไม่จำกัดจำนวน

รูปที่ 4  หมากดำต้องการเดินในตำแหน่ง E8 ดังรูป

รูปที่ 5  แสดงภาพหลังจากหมากดำเดินที่ตำแหน่ง E8 แล้ว หมากขาวจะถูกพลิกทุกแนว ทั้งแนวนอน แนวตั้ง แนวทแยง

4.  ไม่สามารถหนีบข้ามหมากสีของตนเองได้

รูปที่ 6  หมากขาวต้องการเดินในตำแหน่ง H1 ดังรูป

รูปที่ 7  หมากดำจะถูกพลิกเป็นขาวเฉพาะหมากที่อยู่ระหว่าง C1-H1 เท่านั้น โดยหมากดำในตำแหน่ง B1 จะไม่ถูกพลิก

5.  ในการเดินหมากแต่ละครั้ง หมากที่ถูกพลิกจะพลิกเฉพาะตัวที่ถูกหนีบจากตำแหน่งที่ผู้เล่นเดินในตาล่าสุดเท่านั้น

รูปที่ 8  หมากขาวต้องการเดินในตำแหน่ง A4 ดังรูป

รูปที่ 9  หลังจากหมากขาวเดินที่ A4 หมากดำจะถูกพลิกเป็นขาว เฉพาะหมากที่อยู่ระหว่าง A4-E4 เท่านั้น หมากดำในตำแหน่งอื่นๆ แม้ว่าจะอยู่ระหว่างหมากขาวเช่นกัน แต่จะไม่ถูกพลิก

6.  หมากที่ถูกหนีบในแต่ละตาเดินจะต้องถูกพลิก แม้ว่าผู้เล่นจะไม่ต้องการพลิกก็ตาม

7.  หากผู้เล่นลืมพลิกหมากบางตัว หรือ พลิกผิด ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถโต้แย้งเพื่อให้ทำการแก้ไขได้ แต่หากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ทำการเดินในตาต่อไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก

8.  เมื่อได้ทำการเดินหมากลงบนกระดานแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนไปยังตำแหน่งอื่นได้อีกตลอดทั้งเกม

9.  หากผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำนวนหมากที่ถืออยู่หมด แต่ยังมีตาเดินบนกระดานอยู่ ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแบ่งตัวหมากให้ฝ่ายนั้น เพื่อทำการดำเนินเกมต่อจนจบ

10. เกมจะสิ้นสุดลงเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่มีตาเดิน โดยฝ่ายที่มีจำนวนหมากบนกระดานมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ

รูปที่ 10 จบเกมหมากดำชนะ 49-15

หมายเหตุ

-ในบางกรณี เกมสามารถสิ้นสุดลงได้โดยการเสมอ 32-32 เมื่อทั้งคู่มีจำนวนหมากบนกระดานเท่ากัน

-ในบางกรณี เกมสามารถสิ้นสุดลงได้โดยที่ยังเหลือช่องว่างอยู่บนกระดาน ดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 จบเกมหมากขาวชนะ 10-52*

*ตามกติกาสากล เราจะนับช่องว่างที่เหลือบนกระดานเพิ่มเป็นคะแนนให้กับฝ่ายที่ชนะ ตามรูปที่ 11 จะถือว่าหมากขาวชนะด้วยคะแนน 10-54

 

 
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved