เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
บรรยากาศงานแข่งที่ผ่านมา
จำนวนผู้เยี่ยมชม

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
ผลการแข่งขัน Sosuco Thailand Othello Championship 2009 พิมพ์ อีเมล

สรุปอันดับทั้งหมด

อันดับที่ชื่อ-นามสกุลคะแนนที่ได้รอบแบ่งดิวิชั่นคะแนนที่ได้รอบคัดเลือก
1.Makoto Suekuni76
2.อานนท์ หงษ์ทอง64.5
3.ศิวสันต์ หนูประเสริฐ45
4.ธรรมธร ไกรก่อกิจ55
5.สิทธิชัย เอี่ยมชีรางกูร44
6.หลินสือ พนาจารย์45
7.Chew Ching Wuen3.55
8.วชิรพันธุ์ หุราพันธุ์3.54
9.เปี่ยมรัตน์ ไกรก่อกิจ3.56
10.ปิยะณัฐ อัญชุลี36
11.ดำรงค์ชัย ศิริรักษ์34
12.Stanley Ooi35
13.ดิศพงษ์ เกียรติณรงค์รบ2.54.5
14.ศิรินพ สุขพัฒนนิกูล24
15.สาธิต โชติกุลไพศาล1.54
16.จงสฤษฏิ์ จงอุดมการณ์0.54
17.Ng Yen Lee63
18.จีรวัฒน์ เทพา63
19.ธนภัทร จิตวรวิสุทธิ์54
20.ชัชฌา รัตนเดชาธร53
21.ดวงกมล โสกันเกตุ54
22.อมรรัตน์ พรมมาศ53
23.พัตรา เสมือนโพธิ์5-
24.อัคร เพชรมณี4-
25.อิสรีย์ เจียมอนุกูลกิจ43
26.ศักดา ฟักแฟง42
27.กิติพงษ์ รักประกอบกิจ43.5
28.สมพร อินธิกาย4-
29.อนุวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์43
30.นิดา พัฒรากุล43
31.โกสินธุ์ อัคครุ่งเรือง3.5-
32.มนัญญา พุทธสมบัติ33
33.ธีรพล ศิลาวรรณ์3-
34.ชนิตย์เนตร วงศ์ศักดิ์สิทธิ์32
35.ดุสิต ชินวัฒนา34
36.ปารเมศ เจริญสุขสวัสดิ์32
37.วรวุฒิ ร่มไทร31.5
38.พงษ์ภมร ธรรมปาริชาติ3-
39.กวีนุช ศรีสมบัติ33.5
40.Wang Nan Hui31
41.กวินทรา วัฒนเชาวน์สมุทร2-
42.สมจิตร กาฬภักดี2-
43.พรรณนิภา จันทรนิติกุล2-
44.สุเมธ ชูอริยมรรค2-
44.ภูมิภัทร วิชิตพันธุ์1-
46.ภูวดล วิชิตพันธุ์0.51


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved