เมนูหลัก
หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์
ดาวน์โหลด
บรรยากาศงานแข่งที่ผ่านมา
จำนวนผู้เยี่ยมชม

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
โครงการสัมมนาและมอบกระดานโอเทลโล่สู่สถาบันการศึกษา พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Thai Othello   

         เนื่องจากทางชมรมหมากกระดานโอเทลโล่ (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากบริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัดและบริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด ได้มีโครงการเผยแพร่กีฬาหมากกระดานโอเทลโล่ให้กับสถาบันต่าง ๆเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างทักษะทางความคิด ซึ่งทางชมรมได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายแรก คือ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 67 แห่ง กลุ่มโรงเรียนสาธิต 14 แห่ง และกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร 115 แห่ง รวม 196 แห่ง

         ทางชมรมได้จัดงานสัมมนาเพื่อแนะแนวกลยุทธ์การเล่นหมากกระดานโอเทลโล่ขั้นพื้นฐานและมอบกระดานขึ้นในวันที่ 27สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมจอห์น23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา) ระหว่างเวลา 12.30 - 17.00 น. ในงานครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนต่างๆมากถึง 43 โรงเรียน คิดเป็นจำนวนผู้ร่วมงานถึง 172 คน

คุณกิตติชัย ไกรก่อกิจ ขณะกล่าวเปิดงาน

         รูปแบบของงาน ในช่วงเปิดงานจะเป็นพิธีการมอบกระดานให้กับสถาบันต่างๆที่เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด เป็นผู้มอบกระดาน ในช่วงที่สองจะเป็นการบรรยายประวัติความเป็นมาของชมรม กิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา วิธีการเล่น รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้คุณครู และนักเรียนที่มาร่วมงานได้ทดลองเล่นโอเทลโล่กันบนกระดานจริง โดยมีทีมงานของชมรมคอยแนะนำอยู่ตลอดทั้งงาน

อธิบายวิธีการเล่น และกลยุทธ์ต่างๆ

ทดลองเล่นบนกระดานจริง

         งานสัมมนาในรูปแบบนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกของชมรม ซึ่งทางชมรมก็หวังว่าอนาคตหมากกระดานโอเทลโล่ในประเทศไทยจะเป็นที่แพร่หลายสู่เยาวชน เพื่อยกระดับหมากกระดานโอเทลโล่ให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved